עידן דנש

כניסה למערכת הניהול

התגלית של כל דור היא
שהאדם יכול לשנות את חייו
על ידי שינוי הגישה שלו

~ ויליאם ג'ימס ~